بلاگدر وبسایت psaic.ir علاوه بر معرفی و برگزاری انواع کنفراس های علمی، خبرهای مهم علمی منتشر می شود.

اولین کنفرانس ملی تاب آوری در صنعت برق

اولین کنفرانس ملی تاب آوری در صنعت برق، در تاریخ ۶ تا ۷ اسفند ۱۳۹۸ توسط انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه مازندران  در شهر ساری برگزار می شود.

از مهندسین و دانشجویان علاقه مند به حوزه صنعت برق دعوت می گردد جهت ارائه مقالات خود حداکثر تا ۱۵ بهمن  با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.

محورهای کنفرانس:

وابستگی متقابل زیر ساخت های ملی و صنعت برق

 • صنعت برق و نقش تامین سوخت
 • سوخت های جایگزین
 • تاثیر استمرار تولید برق بر زیرساخت های حیاتی
 • و…

نقش تهدیدات نوین در تاب آوری صنعت برق

 • تاب آوری سایبری صنعت برق
 • نقش تعمیرات اقلیمی بر تاب آوری صنعت برق
 • حملات تروریستی
 • و…

پارادایم تاب آوری صنعت برق

 • ارئه شاخص های معیار تاب آوری
 • نقش مردم و مدیریت مصرف در تاب آوری اجتماعی
 • امنیت و تاب آوری
 • و…

بهره برداری وبرنامه ریزی مبنی بر تاب آوری در صنعت برق

 • نقش منابع انرژی پراکنده و ریزشبکه ها
 • نقش هوشمند سازی و اتوماسیون در ارتقاء
 • و…

[اطلاعات کامل کنفرانس]