بلاگدر وبسایت psaic.ir علاوه بر معرفی و برگزاری انواع کنفراس های علمی، خبرهای مهم علمی منتشر می شود.

اولین کنفرانس ملی مدیریت حوادث و کاهش آسیب پذیری

اولین کنفرانس ملی مدیریت حوادث و کاهش آسیب پذیری در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۸ توسط هیات رهبری وزارت دولت افغانستان در امور رسیدگی به حوادث کشور و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کابل، افغانستان برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

حوزه های تحت پوشش: مدیریت (عمومی)
برگزار کننده: هیات رهبری وزارت دولت افغانستان در امور رسیدگی به حوادث کشور
سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: کابل، افغانستان

هیات رهبری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث کشور مصمم است جهت دریافت طرح های مفید و ارزنده به منظور مدیریت و کاهش خطرپذیری اولین کنفرانس ملی مدیریت حوادث را در ۲۲ میزان ۹۸ مطابق با روز جهانی کاهش خطرات حوادث برگزار نماید. بدین وسیله از عموم اساتید، متخصصان، محققان و کارشناسان این حوزه تقاضا به عمل می آید تا طرح های علمی و عملی خویش را در قالب فارمت پیشنهادی در محور موضوعات کنفرانس تهیه نموده و به ایمیل آدرس های sayed.brahmani@gmail.com / reshad13457@gmail.com تا تاریخ ۵ میزان ارسال بدارند.

قابل ذکر است که برای پنج طرح برتر جایزه مادی و معنوی در نظر گرفته شده است.

کنفرانس در محور موضوعات زیر برگزار خواهد شد، از اینرو طرح باید رابطه مستقیم با موضوعات کنفرانس داشته باشد:

۱- مدیریت حوادث و بلایای طبیعی / کاهش خطر حوادث طبیعی (زلزله، سیلاب، خشکسالی، برف کوچ، زمین لغزش)
۲- نقش ایکو سیستم در کاهش دهی خطرات حوادث، ناشی از تاثیرات تغییر اقلیم
۳- مصئونیت و محافظت اجتماعی در برابر حوادث طبیعی 
4- سیستم های هشدار دهنده کارا و موثر برای حوادث مختلف به سطح ملی و محلی 
5- حوادث و منازعات اجتماعی 
6- چهار چوب سندای برای کاهش خطر حوادث
۷- حکومتداری در مدیریت و کاهش حوادث طبیعی 
8- نقش مشارکت زنان در مدیریت حوادث 
9- نقش تاثیرات تغییر اقلیم در بروز بلایا طبیعی 
10- سازگاری با تغییرات اقلیم – تقلیل و کاهش خطرات حوادث
۱۱- مدیریت بیجا شده گان داخلی

فهرست پیشنهادی برای تدوین طرح
– چکیده / Abstract
– مقدمه /Introduction 
– نیاز یا منطق طرح / بیان مسئله / Purpose, Need or Rationale
– فرضیه / Hypothesis 
– شرح طرح / Concept Description 
– شرح روش تحقیق / Research Methodology 
– اهداف و مقاصد طرح / Concept Goal and Objective
– روش اجرای طرح / (راه حل هاو فعالیت های کلیدی٬) Concept Methodology (Solution and Key activities and )
– مزایا / نتایج پیش بینی شده Benefit or Expected Outcomes
– بودجه مورد نیاز جهت اجرای طرح Support or Budget
– نتیجه گیری / Conclusion 
– ماخذ / Bibliography
– معلومات مختصر اشتراک کننده / brief biography of participant