بلاگدر وبسایت psaic.ir علاوه بر معرفی و برگزاری انواع کنفراس های علمی، خبرهای مهم علمی منتشر می شود.

اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی نظریه پردازی های علمی قرآن در حوزه علوم انسانی و طبیعی

کنفرانس بین‌المللی نظریه‌پردازی علمی قرآن در حوزه علوم انسانی و طبیعی تمدید شد.

حوزه های تحت پوشش: مطالعات مذهبی (الهیات)
برگزار کننده: انجمن علمی قرآن و تحول علوم ایران
سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: تهران-دانشگاه صنعتی مالک اشتر

نخستین کنفرانس بین‌المللی نظریه‌پردازی علمی قرآن در حوزه علوم انسانی و طبیعی و دومین کنفرانس ملی انجمن علمی قرآن و تحول علوم ایران در دو محور علوم انسانی و علوم طبیعی مشتمل بر علم فیزیک، زیست‌شناسی، زمین‌شناسی، کیهان‌شناسی (نجوم) و علوم پزشکی تمدید شد.

محور های کنفرانس:
الف)علوم انسانی:
۱-دیدگاه های نظریه پردازی قرآن
۲-مولفه های نظریه پردازی قرآنی
۳-روش های نظریه پردازی علمی قرآن
۴-آسیب های نظریه پردازی علمی قرآن

ب)علوم طبیعی:
۱-نظریه پردازی های علمی قرآن در حوزه فیزیک
۲-نظریه پردازی های علمی قرآن در حوزه زیست شناسی
۳-نظریه پردازی های علمی قرآن در حوزه زمین شناسی
۴-نظریه پردازی های قرآن در حوزه کیهان شناسی(نجوم)
۵-نظریه پردازی های علمی قرآن در حوزه علوم پزشکی