بلاگدر وبسایت psaic.ir علاوه بر معرفی و برگزاری انواع کنفراس های علمی، خبرهای مهم علمی منتشر می شود.

اطلاعیه مهم تغییر برگزاری سومین همایش شرق شناسی

به اطلاع همه استادان ومحققان ارزنده ومحترم می رسانیم که دبیرخانه سومین همایش بین المللی شرق شناسی به جهت شناساندن بهتر مقام فردوسی و شاهنامه در عرصه بین المللی و همچنین ایجاد فرصت مناسب برای محققان شاهنامه پژوه و نیز استقبال بی سابقه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه و دانشجویان پژوهشگر عزیز از این مقوله و نوع پژوهش، همچنین مناسبت بیشتر و بهتر زمان برگزاری همایش با آب وهوای کشور هند ، شایسته دید تا زمان برگزاری همایش و فرصت ارسال مقالات را به شرح زیر تغییر دهد
آخرین فرصت ارسال مقاله:       ۱۵     تیرماه    ۱۳۹۸
نتیجه و اعلام داوری:                ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۸
تاریخ برگزاری کنفرانس:            ۱۶ آبان ماه    ۱۳۹۸
معاونت بین الملل دانشگاه بین المللی امام خمینی ایران و دپارتمان ادبیات فارسی دانشگاه دهلی هند